Hur många var tvungna att lära sig 1975 års skrivstil i skolan? När jag gick på lågstadiet var vi tvungna att fylla tre böcker med skrivstil, rad efter rad med identiska skitfula bokstäver, och rad efter rad med meningar som skulle lära ut bindningarna. Det fanns ingenting jag hatade mer än skrivstilsboken, och det var så mördande tråkigt att fylla de där raderna att det kändes som ett straff. Jag grinar nästan än idag när jag tänker på det. Det fanns en brun, en grön och en blå skrivstilsbok, om jag minns rätt, skitfula häften i A4-format. Min bästis Ylva och jag lovade varandra att aldrig skriva med skrivstil när vi blev vuxna. Åtminstone inte DEN skrivstilen.

Nu har mitt inre barn äntligen fått upprättelse!

Skrivstilen som havererade

Än i dag framkallar 1970-talets nya skrivstil rysningar. Reformen var radikal, men Skolöverstyrelsen sjabblade bort den. Elevernas handstil fördärvades och lärarna led. Några av dem skapade egna stilar.

Året var 1975 och för första gången skulle alla Sveriges skolor lära ut samma skrivstil. Den kallades SÖ-stilen (Skolöverstyrelsestilen) och sägs ha förstört en hel generations handstilar. SÖ-stilen har till och med pekats ut som orsaken till särskrivning av ord.

– Vi hade jättesvårt att lära oss den nya stilen och såg ögonblickligen att det skulle bli väldigt svårt för våra elever. Men det var obligatoriskt att lära ut den, säger Inger Grälls Lind som var lärare i Rättvik.

Stilen skapades av kända kalligrafer, vilket bidrog till att lärarna – som inte tillfrågats – såg den som ett toppstyrt elitprojekt. Nyutbildade lärare mötte SÖ-stilen på lärarhögskolan, men många andra kände sig överkörda. Trots deras protester dröjde det tio år innan Skolöverstyrelsen tillät andra stilar.

Ovanstående text är ett sammandrag av en artikel som publicerats i pappersupplagan av Språktidningen.

Text: Mats Karlsson

Publicerad i Språktidningen 2/09 och på webben 2009-04-01


Dessutom sades det alltid att man lärde sig skrivstil för att det gick snabbare att binda ihop ord än att texta dem, men undersökningar har visat att det snabbaste sättet att skriva är en kombination av textning och att binda ihop vissa bokstäver. Jag minns tydligt att jag sa till min fröken att jag skrev mycket snabbare utan skrivstilen, men hon sa att jag hade fel. Min handstil såg helt för jävlig ut tills jag var ca 19 år och själv utvecklade en egen handstil som var en kombination av textning och skrivstil, och enbart kunde skrivas snyggt med en Pilot rollerball 0.5, som är den penna som billigast och utan plumpar liknar skriften hos en reservoirpenna. Sedan dess får jag ofta kommentarer om att min handstil är väldigt snygg, NO THANKS TO SKRIVSTILEN I SKOLAN! Den påminner om en mer textad version av 1800-talsstil, som för övrigt anses mer naturlig för handen och är lättare att lära ut. Men vilken handstil som helst borde givetvis få ha varit okej. Det gläder mig mycket att de där jävla skrivstilsböckerna inte trycks längre.